Нови Тенденции в Лечението на Кашлица: Анализ на 45 научни проучвания

 Кашлицата, рефлекс на тялото, неразделна част от имунната система и е често срещано медицинско оплакване, каращо хиляди българи да посетят лекар всяка година.

Острата кашлица, която често следва инфекция на горните дихателни пътища, може първоначално да бъде много силна, но обикновено минава с времето и рядко се нуждае от значителна медицинска намеса.

Хроничната кашлица често е ключовият симптом на много важни хронични респираторни заболявания, но може да е причинена и от много извънбелодробни състояния, по-специално заболявания на горните дихателни пътища и стомашно-чревния тракт.

В тази статия сме анализирали над 50 научни медицински проучвания за причните, видовете, доказаните методи за лечение и резултати от клинични проучвания .

Видове кашлица

Етиологията на кашлицата се категоризира по продължителност: остра (по-малко от три седмици), подостра (три до осем седмици) и хронична (повече от осем седмици).

Острата кашлица се предизвиква от вирусни инфекции, бронхит, риносинузит, коклюш, астма, екзацербации на ХОББ, алергичен ринит, сърдечна недостатъчност, пневмония, аспирационни синдроми и белодробна емболия.

Подострата кашлица често следва вирусни инфекции, докато хроничната кашлица 1 Ефикасност на управлението на говорната патология при хронична кашлица: рандомизирано плацебо контролирано проучване на ефикасността на лечението. Гръден кош. 2006 г.; 61 :1055-69. [ PMC безплатна статия ] [ PubMed ] представлява диагностични предизвикателства, изискващи специализирана оценка.

Остра кашлица

 • Острата кашлица се определя като кашлица, която продължава по-малко от 3 седмици.
 • Острата кашлица е най-честата причина за постещия на доктор и най-често се свързва с вирусна инфекция на горните дихателни пътища.
 • При липса на значимо съпътстващо заболяване, острата кашлица обикновено е доброкачествена и самоограничаваща се.
 • Това е най-честият симптом, свързан с остри екзацербации и хоспитализации с астма и ХОББ.

Хронична кашлица

 • Хроничната кашлица се определя като кашлица, която продължава повече от 8 седмици.
 • Съобщава се от 10–20% от възрастните, по-често при жените и със затлъстяване.
 • Кашлицата представлява 10% от респираторните заболявания водещи до лекар.
 • Повечето пациенти имат суха или минимално продуктивна кашлица.
 • Намаляването на качеството на живот е сравнимо с тежката ХОББ.
 • Наличието на значително производство на храчки обикновено показва първична белодробна патология.
 • При хронична кашлица повишеният кашличен рефлекс е основната аномалия.

Причини за кашлица

Честите причини за хронична кашлица са ГЕРБ, неастматичен еозинофилен бронхит, хроничен бронхит, постинфекциозна кашлица, непоносимост към лекарства, злокачествено заболяване, интерстициални белодробни заболявания, обструктивна сънна апнея, хроничен синузит и психосоматична кашлица.

Остри вирусни инфекции и бронхити

Причини за кашлица

Инфекциозни причини за кашлица влючват настинка, грип, бронхиолит, различни бактерии и паразити.

Острата кашлица често произтича от вирусни инфекции на горните дихателни пътища и вирусен или бактериален бронхит, като симптомите продължават до три седмици.

Острият бронхит обикновено е вирусен по етиология, но бактериалната инфекция е източник в приблизително 10% от случаите

Коклюш (магарешка кашлица)

Коклюшът, причинен от Bordetella pertussis, се проявява в пароксизмални епизоди на кашлица и изисква незабавно лечение поради силно негативното си въздействие върху децата

Неинфекциозни причини за кашлица

Неинфекциозни причини за кашлица.

Неинфекциозни причини за кашлица са някои видове лекарства, сърдечно-съдови заболявания, астм и всичко изброено в таблицата по-горе.

Астмата, характеризираща се със свръхотзивчивост на дихателните пътища, предизвиква кашлица чрез повишена лигавична секреция. Екзацербациите на ХОББ водят до възпален белодробен паренхим и свиване на дихателните пътища, което предизвиква кашлица.

Алергичен ринит и застойна сърдечна недостатъчност

Алергичният ринит причинява отделяне на слуз, стимулиращо кашлица, докато застойната сърдечна недостатъчност води до задръстване с течности, дразнещи белите дробове и предизвикващикашлица.

Пневмония, аспирационни синдроми и белодробна емболия

Пневмонията, аспирационните синдроми и белодробната емболия допринасят за кашлица чрез възпаление на дихателните пътища, инфекциозна патология и задръстване на кръвта.

Оценка на тежестта на заболяването

Острата и подострата кашлица обикновено не изисква диагностични изследвания, тъй като организма сам ще се справи с лечението.

Хроничната кашлица обаче има нужда от предприемане на действия.

Оценката на хроничната кашлица може да включват снимка на гръдния кош, изследване на белодробната функция, бронхоскопия, ехокардиограма, компютърна томография и гастроезофагеални изследвания за идентифициране на основните причини.

Лечение / управление, доказано от научни проучвания

 Проучване, направено при 63 смъртни случая в Северна Америка, разкриват, че 5,7% от отравянията при непълнолетни на 12 години са били провокирани от лекарства за кашица и противогрипни антибиотици, с преобладаване на случаите (64%) при деца на възраст от две до пет години 2Schaefer MK, Shehab N, Cohen AL, Budnitz D S. Нежелани реакции от кашлица и лекарства за кашлица при деца. Педиатрия. 2008 г.; 121 :783–7. [ PubMed ] [ Google Scholar ] .

Острата кашлица се лекува симптоматично, като се има предвид ролята на кашлицата, като имунен отговор.

Управлението на хроничната кашлица е насочено към основните причини, като се избягва безразборното потискане.

Идеалното средство против кашлица с периферно действие би трябвало да инхибира щапелните влакна C селективно, за да премахне патологичните пароксизми на кашлицата, без да навреди на физиологичния механизъм на защита на щапелните влакна Aä срещу аспирация. 

Това може да се случи при употребата на: 1) антагонист на йонните канали TRPV или TRPA-1, или 2) лекарство, подобно на локалните анестетици, способно да блокира специфично натриевия канал, регулиран за напрежение и по този начин да инхибира потенциал на действие в щапелни влакна C 3Undem BJ, Carr M J. Насочване към първични аферентни нерви за нова антитусивна терапия. Гръден кош. 2010 г.; 137 :177–84. [ PubMed ] [ Google Scholar ]

Дропропизинът и неговите леводропропизинови

Дропропизинът и неговите леводропропизинови енантиомери намаляват чувствителността на щапелните влакна C се освобождават  4Schönffeldt PG, Céspedes JG, Sepúlveda R, Salamanca M E. Повишаване на прага на кашлица при здрави индивиди с употребата на леводропропизин. Rev Chil Enf Respira. 2005 г.; 21 :165-70. [ Google Scholar ] .

 Формата на дроропизин в таблетки има тартразин жълто оцветяване, което ги прави неподходящи съответно за диабетици и хора с непоносимост към ацетилсалициловата киселина.

Декстрометорфан, клобутинол и клоперастин фендизоат

Антитусивни препарати без рецепта, съдържащи декстрометорфан или ментол

Декстрометорфан, клобутинол и клоперастин фендизоат нямат наркотично действие в мозъчния ствол.

Действието му е подобно на това на киселината LSD (LSD), кетамина и псилоцибина. 

Декстрометорфанът се метаболизира от цитохром P450 (ензим CYP2D6), като хората, които го метаболизират бавно, са по-податливи на психоактивния ефект, точно в терапевтичните дози. 

Лекарството взаимодейства с инхибитори на моноаминооксидазата (HAND) и антидепресанти, инхибиращи обратното захващане на серотонин 5Mutschler J, Koopmann A, Grosshans M, Hermann D, Mann K, Kiefer F. Синдром на отнемане и зависимост от декстрометорфан. Dtsch Arztebl Int. 2010 г.; 107 :537-40. [ PMC безплатна статия ] [ PubMed ] [ Google Scholar ].

Инхибитори на кашлица и гастроезофагеален рефлукс (GER).

При случаи на хронична кашлица със симптоми на ГЕР често се предписват инхибитори на протонната помпа (ИПП), понякога в комбинация с прокинетици.

Въпреки това, мета-анализите показват, че безразборната употреба на ИПП при хронична кашлица нямат ясни ползи.

Отхрачващи средства, муколитици и др

Гуайфенезин, получен от гуаяколова смола, има противокашличен ефект при инфекции на горните дихателни пътища.

Точният му механизъм на действие не е напълно изяснен и честите нежелани реакции включват хронично главоболие, гадене и повръщане.

Разбирането на различните фармакологични подходи за управление на кашлица предоставя на клиницистите набор от възможности за адаптиране на терапии въз основа на индивидуалните нужди на пациента.

Билки при кашлица, доказани с научни проучвания

Направихме цялостно търсене на 11 бази данни, за да се намерят рандомизирани контролирани клинични проучвания (RCT), които съобщават за ефектите някои билки при пациенти с хронична кашлица.

В тази база данни открихме над 400 проучвания за употребата на билки за лечение на кашлица.

Най много проучвания са правени на билката Pinellia ternata ( 64 проучвания), следвана от Platycodon grandiflorus (36 проучвания) и Женско биле (Glycyrrhiza glabra) с 30 проучвания.

Според констатациите, когато билките се използва като монотерапия, има противоречиви резултати в скалите за оценка и тежестта на кашлицата при различните пациенти в проучвания.

Това, което може да се заключи, е че ако билките се използват като допълнителна терапия съчетана конвенционални лекарства, комбинацията от терапии значително намалява кашлицата, както рецидивите на кашлицата в сравнение с самостоятелното лечение с лекарства.. 

Екстрактът от листа на бръшлян, е ефективен и безопасен вариант за лечение на кашлица, дължаща се на URTI и бронхит, както показва проучване. 6 Елизабет Сиероцински , Феликс Холцингер – Листа от бръшлян (Hedera helix) за остри инфекции на горните дихателни пътища: актуализиран систематичен преглед ( pubmed )

 Нови лечения в процес на проучване

Правени са опити за подобряване на терапевтичния индекс на кашлицата, чрез локално приложение на периферно действащ полярен аналог на енкефалин, BW443C81, за който е доказано, че инхибира предизвиканата от лимонена киселина кашлица при морски свинчета 7Adcock JJ, Schneider C, Smith T W. Ефекти на кодеин, морфин и нов опиоиден пентапептид BW443C върху кашлица, ноцицепция и вентилация при неанестезирано морско свинче. Br J Pharmacol 1988 93 93–100. [ PMC безплатна статия ] [ PubMed ]

Нов опиоиден пептид, ноцицептин, който се свързва с опиоиден рецептор-подобен 1 рецептор (NOP), е доказано, че потиска предизвиканата от капсаицин кашлица при морски свинчета и механично предизвиканата кашлица при котки, но досега няма данни при хора 8Mcleod RL, Parra LE, Mutter JC. et al Ноцицептинът инхибира кашлицата при морското свинче чрез активиране на ORL(1) рецепторите. Br J Pharmacol 2001 132 1175–1178. [ PMC безплатна статия ] [ PubMed ] [ Google Scholar ].

Заключение

Кашлицата, макар и често срещана, изисква задълбочена оценка и персонализирано лечение. Този преглед подчертава многостранния характер на кашлицата, подчертавайки значението на междупрофесионален подход за подобряване на грижите за пациентите и резултатите.

Кашлицата, примитивен рефлекс, неразделна част от имунната система на тялото, е често срещано медицинско оплакване, водещо до милиони клинични посещения годишно. Без обективни инструменти за измерване, оценката и лечението на кашлица изисква нюансиран подход. Този преглед изследва причините, оценката и лечението на кашлицата, като подчертава ролята на междупрофесионалния екип за подобряване на грижите за пациентите.

Референции:

 1.  Ефикасност на управлението на говорната патология при хронична кашлица: рандомизирано плацебо контролирано проучване на ефикасността на лечението. Гръден кош. 2006 г.; 61 :1055-69. [ PMC безплатна статия ] [ PubMed ]
 2. Schaefer MK, Shehab N, Cohen AL, Budnitz D S. Нежелани реакции от кашлица и лекарства за кашлица при деца. Педиатрия. 2008 г.; 121 :783–7. [ PubMed ] [ Google Scholar ] 
 3. Undem BJ, Carr M J. Насочване към първични аферентни нерви за нова антитусивна терапия. Гръден кош. 2010 г.; 137 :177–84. [ PubMed ] [ Google Scholar ]
 4. Schönffeldt PG, Céspedes JG, Sepúlveda R, Salamanca M E. Повишаване на прага на кашлица при здрави индивиди с употребата на леводропропизин. Rev Chil Enf Respira. 2005 г.; 21 :165-70. [ Google Scholar ]
 5. Mutschler J, Koopmann A, Grosshans M, Hermann D, Mann K, Kiefer F. Синдром на отнемане и зависимост от декстрометорфан. Dtsch Arztebl Int. 2010 г.; 107 :537-40. [ PMC безплатна статия ] [ PubMed ] [ Google Scholar ] 
 6. Елизабет Сиероцински , Феликс Холцингер – Листа от бръшлян (Hedera helix) за остри инфекции на горните дихателни пътища: актуализиран систематичен преглед ( pubmed )
 7. Adcock JJ, Schneider C, Smith T W. Ефекти на кодеин, морфин и нов опиоиден пентапептид BW443C върху кашлица, ноцицепция и вентилация при неанестезирано морско свинче. Br J Pharmacol 1988 93 93–100. [ PMC безплатна статия ] [ PubMed ]
 8. Mcleod RL, Parra LE, Mutter JC. et al Ноцицептинът инхибира кашлицата при морското свинче чрез активиране на ORL(1) рецепторите. Br J Pharmacol 2001 132 1175–1178. [ PMC безплатна статия ] [ PubMed ] [ Google Scholar ]

Krasimir Dimitrov

Красимир Димитров, е част от екипа на zdraveplus.com и изработва статии въз основа на изследвания и информация на сайтове, като healthline.com, mayoclinic.org и ncbi.nlm.nih.gov
Back to top button