Действие на Джинджифилът върху здравето на човек: преглед на 109 проучвания

Джинджифилът (Zingiber officinale Roscoe), широко използвана билка, не просто се използва за готвене, но също така е доказал ползите си, като билково лекарство с голяма история на приложение.

В този систематичен преглед, които обобщава 109 клинични проучвания, ние се задълбочаваме в клиничните приложения на джинджифила, изследвайки неговите ползи и действия върху човешкото здраве.

Опитахме се съберем най-важното от тези проучвания, като представим цялостна информация, подкрепена от строги научни доказателства.

Кое е най-важното за джинджифилът ?

Джинджифилът отдавна е лидер в традиционната медицина, известен със своята ефикасност при облекчаване на често срещани здравословни проблеми като болка, гадене и повръщане 1п Li H., Liu Y., Luo D., Ma Y., Zhang J., Li M., Yao L., Shi X., Liu X., Yang K. Джинджифил за здравеопазване: Преглед на систематичните прегледи. Допълнение. Там. Med. 2019 г.; 45 :114-123. doi: 10.1016/j.ctim.2019.06.002. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ].

На пръв поглед изглежда просто една обикновена билка и подправка, но може да се похвали с над 100 съединения 2Ali BH, Blunden G., Tanira MO, Nemmar A. Някои фитохимични, фармакологични и токсикологични свойства на джинджифил (Zingiber officinale Roscoe): Преглед на последните изследвания. Food Chem. Токсикол. 2008 г.; 46 :409-420. doi: 10.1016/j.fct.2007.09.085. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ], като гингеролите заемат централно място като основни биоактивни компоненти.

Тези съединения, заедно с шогаоли, зингиберен и зингерон, допринасят за разнообразните фармакологични дейности на джинджифила, включително антиоксиданти 3аMahomoodally MF, Aumeeruddy MZ, Rengasamy KRR, Roshan S., Hammad S., Pandohee J., Hu X., Zengin G. Джинджифил и неговите активни съединения в терапията на рак: От народни употреби до нано-терапевтични приложения. Семин. Cancer Biol. 2019 doi: 10.1016/j.semcancer.2019.08.009. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ], антимикробни и антиневроинфламаторни свойства.

Потенциалните ползи на Джинджифилът, според проучвания

През последните години изследването на ролята на джинджифила показаха ползи отвъд познаните ни досега.

 Потенциалните ползи на Джинджифилът, според проучвания

Научната общност се е задълбочила в изследвания за неговите противоракови свойства 4сMahomoodally MF, Aumeeruddy MZ, Rengasamy KRR, Roshan S., Hammad S., Pandohee J., Hu X., Zengin G. Джинджифил и неговите активни съединения в терапията на рак: От народни употреби до нано-терапевтични приложения. Семин. Cancer Biol. 2019 doi: 10.1016/j.semcancer.2019.08.009. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ], като гаденето и повръщането при химиотерапия (CINV) и борба с умората.

Има и голям брой проучвания направени от SR-MA при орален прием на джинджифилът, които откриват, че джинджифилът може ефективно да контролира менструалната болка при дисменорея  5 Chen CX, Barrett B., Kwekkeboom KL Ефикасност на пероралния джинджифил (Zingiber officinale) за дисменорея: систематичен преглед и мета-анализ. Базирано на доказателства допълнение. Алтернативен. Med. 2016 г.; 2016 :10. doi: 10.1155/2016/6295737. [ PMC безплатна статия ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ].

Стомашно-чревна функция: ползи за храносмилането

Ако погледнем по-далеч от антиеметичното си действие, влиянието на джинджифила върху стомашно-чревната система, се доказва от много проучвания.

Седем рандомизирани контролирани проучвания (RCT) изследват ефекта му върху стомашната функция, подчертавайки ролята му при справяне с аритмията.

Докато Phillips et al. поставят под съмнение въздействието му върху стомашната функция, проучвания като откритията на Lien et al. подчертават потенциала на джинджифила за намаляване на тахистралната активност, предизвикана от кръгова векция.

Gonlachanvit и др. допълнително подчертава положителното влияние на джинджифила за предотвратяване на бавно вълнови аритмии 6аPhillips S., Hutchinson S., Ruggier R. Zingiber officinale не повлиява скоростта на изпразване на стомаха. Рандомизирано, плацебо-контролирано кръстосано изпитване. анестезия. 1993 г.; 48 :393-395. doi: 10.1111/j.1365-2044.1993.tb07011.x. [ PubMed ] [ CrossRef ], предизвикани от остри хипергликемични събития.

Възпалителен ефект: облекчаване на артрит и не само

Осем RCT (Рандомизирано контролирано проучване) изследваха противовъзпалителния потенциал на джинджифила, особено при заболявания, свързани с артрит, с акцент върху остеоартрит (ОА).

Консенсусът в шест проучвания, изследващи тези действия, са единодушни – джинджифилът демонстрира значителни ползи за намаляването на болката и провъзпалителните нива на цитокини.

Действието джинджифила върху ревматоидния артрит, с тези доказателствата в голяма степен подкрепят потенциала на джинджифила като ефективен противовъзпалителен агент.

Ползите са наблюдават след 3 месеца, при употреба на 500 mg джинджифил на прах на ден7 Mozaffari-Khosravi H., Naderi Z., Dehghan A., Nadjarzadeh A., Fallah Huseini H. Ефект от добавката на джинджифил върху провъзпалителни цитокини при по-възрастни пациенти с остеоартрит: Резултати от рандомизирано контролирано клинично изпитване. J. Nutr. Геронтол. гериатр. 2016 г.; 35 :209-218. doi: 10.1080/21551197.2016.1206762. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ] .

Антиеметична функция: облекчаване на тежестта на химиотерапията

Джинджифилът се очертава, като една от надеждните билки за борбата с гаденето и повръщането, причинени от химиотерапия (CINV). Сред 47-те основни клинични изпитвания, 16 се задълбочиха в в тези ползи и показва, смесени доказателства в резултатите.

По-специално, проучвания като това на Sanaati et al. подчертават положителното въздействие на джинджифила, значително подобрявайки качеството на живот при пациенти, подложени на умерено до силно еметогенна химиотерапия.

За сметка на това проучване, противоречиви резултати се появиха в проучвания на Thamlikitkul et al. и Li et al., което показва големи съображения в специфични режими на химиотерапия при прием на джинджифил.

Аналгетична функция

Седем RCT изследват ефекта на джинджифила върху първичната дисменорея. Четири проучвания сравняват аналгетичния ефект с други лекарства като мефенамова киселина, ибупрофен и цинков сулфат, които показват сходна ефективност с джинджифила.

Три проучвания поазват плацебо ефетк в контролна група, отчитайки намаляването на болката по нивото на визуалната аналогова скала.

Например, Rahnama et al. съобщават, че джинджифилът значително подобрява първичната дисменорея при пациенти, лекувани с джинджифил в продължение на пет дни, започвайки два дни преди началото на менструацията.

Само едно проучване заключава, че джинджифилът е недостатъчно средство за облекчаване на болката в сравнение със стречинг и упражнения за облекчаване на болката 8бShirvani MA, Motahari-Tabari N., Alipour A. Използване на джинджифил срещу упражнения за разтягане за лечение на първична дисменорея: рандомизирано контролирано проучване. J. Integr. Med. 2017 г.; 15 :295-301. doi: 10.1016/S2095-4964(17)60348-0. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ] .

Други клинично доказани ползи и функции

Освен ползатите, като антиеметични действия, стомашно-чревни и противовъзпалителни функции, клиничнаото приложение нана джинджифила се простира до терморегулаторни, тромботични и респираторни области.

Три рандомизирани кръстосани проучвания изследват термогенетичната функция на джинджифила, разкривайки обещаващи резултати.

По отношение на респираторната функция, джинджифилът демонстрира своята мощ за намаляване на продължителността на механичната вентилация и подобряване на симптомите при остър респираторен дистрес синдром (ARDS) на пациенти с астма.

Тромботичните ползи, доказани в проучвания, за сега показват малък ефект, ако изключим проучването на Bordia et al. за влиянието на джинджифила върху агрегацията на тромбоцитите след инфаркт на миокарда.

Проучвания правени от PubMed, EMBASE, Clinical Trials

Придържайки се достоверни източници на проучвания, нашата статия обхвана шест бази данни, включително PubMed, EMBASE, Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), Clinical Trials, Korean Studies Information Service System ( KISS) и Националната цифрова научна библиотека (NDSL).

В статията влючихме и анализ на „Zingiber officinale“ и „Ginger“, осигурявайки задълбочено проучване на наличните проучвания до юли 2019 г.

Нашият прецизен подход включваше строг процес на при избор на източници, фокусиран върху рандомизирани клинични изпитвания, които изследваха ефикасността на джинджифила за подобряване на човешкото здраве и справяне с различни заболявания.

Възможности за пропуски в проучванията : критичен анализ

Въпреки обещаващите открития, тази статия идентифицира ползи показани в клиничните изпитвания с джинджифил.

Само 39,4% от тези проучвания отговарят на критерия за „високо качество на доказателствата“, което показва необходимостта от по-достоверни проучвания.

Малкият брои хора върху, които са напрвени и нестандартизираните системи за оценка са забележими недостатъци, подчертавайки възможности за усъвършенстване в бъдещи изследователски начинания.

Неблагоприятни ефекти: Възможни страничните ефекти

Проучвайки и обратна страна на ползите, нежеланите ефекти, свързани с джинджифила, са минимални и като цяло не са тежки.

странични-ефекти-на-джинджифил

Симптомите, свързани със стомашно-чревния тракт, особено киселините, се очертават като основен страничен ефект в 16 проучвания.

Гадене и диария са докладвани в подгрупа от проучвания, но тяхната корелация с приема на джинджифил, е неубедителна поради малкия размер на извадката.

Важно е, че не са документирани животозастрашаващи или тежки нежелани събития, което подчертава цялостния профил на безопасност на джинджифила.

Критичен анализ: Навигиране в сложността

Докато клиничните приложения на джинджифила рисуват обещаваща картина, критичният анализ разкрива някои нюанси.

Пристрастията на авторите в някои от проучвания, макар и незначителни, се забелязват в някои анализи, което налага методологични усъвършенствания.

Трябва да се отбележи, че в обобщенията на някои проучвания липсва последователност, което води до потенциални отклонения.

Само малка част от проучванията са постигнали нисък риск за всеки тип отклонение.

Най-обещавите данни са тези, че джинджифилът се очертава като верен съюзник в областта на гаденето и повръщането по време на бременност (NVP).

Десет рандомизирани контролирани проучвания единодушно заявяват ефективността на джинджифила, като дори надминава традиционните лекарства против повръщане.

Забележителните констатации от Portnoi et al. и норвежкото кохортно проучване на бременни, поставят джинджифила като безопасна алтернатива за бременни жени, борещи се с NVP.

Изчерпателният преглед на Stanisiere et al. допълнително подсилва тези ползи, подчертавайки ефикасността на джинджифила без сериозни странични ефекти.

Бъдещи хоризонти пред билката

В заключение, клиничните приложения на джинджифила са обширни и обещаващи, но проучванията далеч не са достатъчни.

Докато нашият систематичен преглед подчертава положителните ефекти на джинджифила в области като гадене, възпаление, метаболитни синдроми, храносмилателна функция и маркери за колоректален рак, нуждата от повече изследвания е огромен.

Стриктни, добре структурирани проучвания са нужни за потвърждаване на доказателствата до тук.

Заключителни мисли: Огромният потенциал на джинджифила

В сферата на човешкото здраве джинджифилът е страхотен съюзник и този изчерпателен преглед служи като доказателство за неговите ползи.

В търсенето на информация, думите, като джинджифил, човешко здраве, рандомизирани контролирани проучвания и систематичен преглед – са пътят по, които трябва да се правят проучванията.

Неговият терапевтичен потенциал в различни клинични области, се доказва от 109 поручвания в тази статия.

От облекчаване на тежестта на химиотерапията до ползи за стомашно-чревните и възпалителните функции.

Референции от проучвания:

  1.  Li H., Liu Y., Luo D., Ma Y., Zhang J., Li M., Yao L., Shi X., Liu X., Yang K. Джинджифил за здравеопазване: Преглед на систематичните прегледи. Допълнение. Там. Med. 2019 г.; 45 :114-123. doi: 10.1016/j.ctim.2019.06.002. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]
  2. Ali BH, Blunden G., Tanira MO, Nemmar A. Някои фитохимични, фармакологични и токсикологични свойства на джинджифил (Zingiber officinale Roscoe): Преглед на последните изследвания. Food Chem. Токсикол. 2008 г.; 46 :409-420. doi: 10.1016/j.fct.2007.09.085. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ] 
  3. Mahomoodally MF, Aumeeruddy MZ, Rengasamy KRR, Roshan S., Hammad S., Pandohee J., Hu X., Zengin G. Джинджифил и неговите активни съединения в терапията на рак: От народни употреби до нано-терапевтични приложения. Семин. Cancer Biol. 2019 doi: 10.1016/j.semcancer.2019.08.009. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]
  4. Mahomoodally MF, Aumeeruddy MZ, Rengasamy KRR, Roshan S., Hammad S., Pandohee J., Hu X., Zengin G. Джинджифил и неговите активни съединения в терапията на рак: От народни употреби до нано-терапевтични приложения. Семин. Cancer Biol. 2019 doi: 10.1016/j.semcancer.2019.08.009. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]
  5. Chen CX, Barrett B., Kwekkeboom KL Ефикасност на пероралния джинджифил (Zingiber officinale) за дисменорея: систематичен преглед и мета-анализ. Базирано на доказателства допълнение. Алтернативен. Med. 2016 г.; 2016 :10. doi: 10.1155/2016/6295737. [ PMC безплатна статия ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ] 
  6. Phillips S., Hutchinson S., Ruggier R. Zingiber officinale не повлиява скоростта на изпразване на стомаха. Рандомизирано, плацебо-контролирано кръстосано изпитване. анестезия. 1993 г.; 48 :393-395. doi: 10.1111/j.1365-2044.1993.tb07011.x. [ PubMed ] [ CrossRef ]
  7.  Mozaffari-Khosravi H., Naderi Z., Dehghan A., Nadjarzadeh A., Fallah Huseini H. Ефект от добавката на джинджифил върху провъзпалителни цитокини при по-възрастни пациенти с остеоартрит: Резултати от рандомизирано контролирано клинично изпитване. J. Nutr. Геронтол. гериатр. 2016 г.; 35 :209-218. doi: 10.1080/21551197.2016.1206762. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ] 
  8. Shirvani MA, Motahari-Tabari N., Alipour A. Използване на джинджифил срещу упражнения за разтягане за лечение на първична дисменорея: рандомизирано контролирано проучване. J. Integr. Med. 2017 г.; 15 :295-301. doi: 10.1016/S2095-4964(17)60348-0. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ] 

Krasimir Dimitrov

Красимир Димитров, е част от екипа на zdraveplus.com и изработва статии въз основа на изследвания и информация на сайтове, като healthline.com, mayoclinic.org и ncbi.nlm.nih.gov
Back to top button