Медицински свойства на жълтия кантарион (Hypericum perforatum)

Жълтият кантарион (SJW), научно наричан с името Hypericum perforatum, се появява, като билка използвана за лечение в древна Гърция.

В това обширно изследване ние навлизаме в доказаните научно ползи и вреди от тази билка, надхвърляйки нейните широко разпространени приложения при тревожност 1Castleman M. Новите лечебни билки: Класическият наръчник за най-добрите природни лекарства, включващ 100-те най-добри изпитани във времето билки. Емаус, Пенсилвания: Rodale Press; 2001 г. [ Рефереция ] и депресия.

Последните изследвания водят до нови открития, предполагайки неговата ефикасност при справяне със състояния, вариращи от разстройства, свързани с възпаление, до бактериални и вирусни заболявания.

Текуща опотреба

Жълтият кантерион се използван от векове и се е превърнал в основна съставка фармацевтичното производство на добавки и лекарства, особено в Европа 2 Европейска дирекция за качество на лекарствата. Европейска фармакопея. Страсбург: Masionneuve; 2000 г. [ Референтен списък ], където се консумира от милиони.

Глобалните продажби на продукти, направени от жълт кантарион, в момента достигат милиарди, което показва и колко е популярнен.

Сред безбройните му биоактивни съединения хиперицинът и хиперфоринът се открояват, показвайки дълбоки медицински действия.

Търговски варианти

Няколко препарата от фармацевтичен клас създадени от жъл кантарион доминират на пазара, всеки с различен състав и приложения.

LI 160, Ze 117, WS 5570 и STEI 300, произведени от реномирани фармацевтични компании, предлагат стандартизирани екстракти, осигуряващи постоянна дозировка и ефикасност.

Дозировките варират от 300 до 1800 mg/ден 3Bloomfield H. H, Nordfors M, McWilliams P. Hypericum и депресия. Лос Анджелис, Калифорния: Prelude Press; 1996 г. [ Референтен списък ], съобразени с различни терапевтични нужди.

Регулация

В Европа жълтият кантарион получава значително признание, отразено в включването му във фармакопеи и монографии.

В Съединените щати обаче жълтият кантарион се класифицира като хранителна добавка, предмет на разпоредбите на FDA.

Тази отделна регулация подчертава значението на информирания потребителски избор при озборът на добавки с тази билка.

Активни съставки

Сложността в активните съединения на жълтият кантарион, включва нафтодиантрони, особено хиперицин, псевдохиперицин, изофиперицин и протохиперицин.

Хиперицинът, отговорен за характерния червен нюанс на маслато от тази билка и очертава като ключова съставка с много ползи.

В билката H . perforatum са открити седем групи 4 Nahrstedt A, Butterwick V. Биологично активни и други химични съставки на билката Hypericum perforatum L. Pharmacopsychiatry. 1997 г.; 30 :129-34. [ PubMed ] [ Референтен списък ] медицински активни съединения 

N афтодиантрон

N афтодиантрон, е клас съединения, изолирани от H . perforatum , сред тях е нафтодиантроните, които са стандартизирани в концентрации, вариращи от 0,1% до 0,3% ( Robers и Tyler 1999 ; Grainger-Bisset и Wichtl 2001 ; Greeson, Sanford и Monti 2001 ).

Флавоноиди

Флавоноидите, вариращи от кемпферол до кверцетин и съставляват значителна част от терапевтичния съставки на билката.

Тези съединения, с различни концентрации в стъблата 5DerMarderosian A, Beutler J. Естественият преглед на продуктите. Сейнт Луис, Мисури: Факти и сравнения; 2002 г. [ Референтен списък ], цветовете и листата, допринасят за многостранните лечебни свойства на билката.

Липофилни съединения

Липофилните съединения на жълтият кантарион, включително хиперфорин, имат голям набор от терапевтични ползи.

Действайки като инхибитори на обратното захващане на невротрансмитерите, мощта на хиперфорина достига от серотонин и допамин до норадреналин, GABA 6Hahn G. Hypericum perforatum (жълт кантарион): лечебна билка, използвана в древността и все още представляваща интерес днес. J NaturopathicMed. 1992 г.; 3 :94–6. [ Референтен списък ] и L-глутамат.

Допълнителни съединения

Отвъд широко разпространените съединения, жълтият кантарион крие аресенал от по-малко известни съставки, от танини и ксантони до аминокиселини.

Тази хармонична комбинация допринася за комплексното лечебно действие на билката.

Ефекти върху здравето: Разкриване на научните доказателства

Депресията, широко разпространен глобален проблем 7 Либерман С. Естествена медицина, основана на доказателства: Хранителен преглед на жълтия кантарион (Hypericum perforatum) за лечение на депресия. J Здраве на жените. 1998 г.; 7 :177-82. [ PubMed ] [ Референтен списък ], намира решение в тази билка.

Като билково лекарство, което получава научно потвръждение, Hypericum perforatum се справя с дефицита на аминови невротрансмитери, предлагайки алтернативен или допълнителен подход към синтетичните антидепресанти.

Хиперфорина при депресия

Докато ранните изследвания сочат към хиперицин като основен антидепресант, последните проучвания обръщат внимание на хиперфорина 8хCervo L, Rozio M, Ekalle-Soppo C. B, Guiso G, Morazzoni P, Caccia S. Роля на хиперфорин в подобна на антидепресантната активност на екстракти от Hypericum perforatum. Психофармакология (Берл). 2002 г.; 164 :423-8. [ PubMed ] [ Референтен списък ].

Това съединение, е мощен инхибитор на обратното захващане, се очертава като ключов играч в облекчаването на симптомите на депресия. Неговото действие върху невротрансмитерите поставя билката, като ключова за лечение на депресия

Специфични лекарствени взаимодействия

Варфаринът е широко използван антикоагулант, който действа чрез инхибиране на синтеза на определени фактори на кръвосъсирването.

Взаимодействието между билката и варфарин е сложно.

Варфаринът се метаболизира предимно от CYP2C9 и се съобщава 9Zhou S. F, Lai X. Актуализация на клиничните лекарствени взаимодействия с билков антидепресант жълт кантарион. Curr Drug Metab. 2008 г.; 9 (5): 394–409. [ PubMed ] [ Референтен списък ], че жълтият кан индуцира CYP2C9, което потенциално води до повишен метаболизъм.

Пациентите на варфарин трябва да бъдат предпазливи при употребата на билката и се препоръчва внимателно проследяване на нивата на INR, ако и двете се използват едновременно.

Орални контрацептиви

Ефективността на оралните контрацептиви (противозачатъчни хапчета) може да бъде намален, когато се приема билката.

Доказано е, че жълтият кантарион индуцира активността на определени ензими, метаболизиращи лекарствата, като потенциално намалява концентрацията на контрацептивни хормони в кръвта.

Това може да увеличи риска от неуспех на контрацепцията. Жените, приемащи орални контрацептиви, трябва да се консултират със своите доставчици на здравни услуги, преди да използват SJW.

Протеазни инхибитори (лекарства за ХИВ)

Протеазните инхибитори, използвани при лечението на ХИВ 10 Degar S, Prince A.M, Pascual D. et al. Инактивиране на вируса на човешката имунна недостатъчност чрез хиперицин: Доказателство за фотохимични промени на p24 и блок при отстраняване на покритието. СПИН Res Hum ретровируси. 1992 г.; 8 : 1929–36. [ PubMed ] [Reference list], могат да бъдат повлияни от билката.

Съобщава се, че SJW индуцира активността на CYP3A4, който участва в метаболизма на някои протеазни инхибитори. Това потенциално може да намали ефективността на лекарствата за ХИВ. Хората с ХИВ трябва да обсъдят употребата на SJW със своите доставчици на здравни услуги, за да се уверят, че това не пречи на тяхното антиретровирусно лечение.

Циклоспорин и Такролимус

Циклоспорин и такролимус са имуносупресори, които обикновено се използват при донори на трансплантирани органи.

Доказано е, че SJW намалява плазмените нива на циклоспорин и такролимус, което потенциално води до неадекватна имуносупресия. Пациентите с трансплантация трябва да избягват SJW, за да предотвратят усложнения, свързани с отхвърлянето на трансплантирани органи.

Заключение

Жълтият кантарион (SJW) обикновено се счита за безопасен и ефективен при леки до умерено тежки депресивни разстройства, употребата му изисква повишено внимание поради потенциални взаимодействия с различни лекарства.

Индукцията на P-гликопротеин и цитохром P450 ензими от SJW може да повлияе на метаболизма и ефикасността на много лекарства.

Пациентите трябва винаги да информират своите лекари за всички добавки, включително SJW, които приемат, за да избегнат нежелани взаимодействия.

Освен това лекарите трябва да бъдат информирани за употребата на добавки от техните пациенти, за да направят подходящи корекции в режимите на лечение и да осигурят оптимални резултати от лечението.

Тъй като изследванията продължават, е вероятно да се появят повече открития за механизмите и специфичните лекарствени взаимодействия на билката.

Както пациентите, така и доставчиците на здравни услуги трябва да са в крак с най-новите научни открития, за да вземат информирани решения относно употребата на SJW заедно с други лекарства.

Референции:

  1. Castleman M. Новите лечебни билки: Класическият наръчник за най-добрите природни лекарства, включващ 100-те най-добри изпитани във времето билки. Емаус, Пенсилвания: Rodale Press; 2001 г. [ Рефереция ]
  2. Европейска дирекция за качество на лекарствата. (източник)
  3. Bloomfield H. H, Nordfors M, McWilliams P. Hypericum и депресия. Лос Анджелис, Калифорния: Prelude Press; 1996 г. [ Референтен списък ]
  4. Nahrstedt A, Butterwick V. Биологично активни и други химични съставки на билката Hypericum perforatum L. Pharmacopsychiatry. 1997 г.; 30 :129-34. [ PubMed ] [ Референтен списък ]
  5. DerMarderosian A, Beutler J. Естественият преглед на продуктите. Сейнт Луис, Мисури: Факти и сравнения; 2002 г. [ Референтен списък ]
  6. Hahn G. Hypericum perforatum (жълт кантарион): лечебна билка, използвана в древността и все още представляваща интерес днес. J NaturopathicMed. 1992 г.; 3 :94–6. [ Референтен списък ]
  7. Cervo L, Rozio M, Ekalle-Soppo C. B, Guiso G, Morazzoni P, Caccia S. Роля на хиперфорин в подобна на антидепресантната активност на екстракти от Hypericum perforatum. Психофармакология (Берл). 2002 г.; 164 :423-8. [ PubMed ] [ Референтен списък ]

Krasimir Dimitrov

Красимир Димитров, е част от екипа на zdraveplus.com и изработва статии въз основа на изследвания и информация на сайтове, като healthline.com, mayoclinic.org и ncbi.nlm.nih.gov
Back to top button