Проучване на ефикасността и безопасността на билките

Проучване от Evid Based Complement Alternat Med. 2007г.

Билковата медицина, е част от традиционната медицина по свят и набира популярност през 2023 година.

Въпреки това, безопасността и ефикасността на билковите лечения, особено в контекста на профилактиката и лечението на грип, повдигат важни въпроси.

Тази статия се задълбочава в сложността на билковата медицина, като подчертава необходимостта от доказателства, проучвания и предизвикателствата, свързани с масовото използване на билки за лечение.

Липса на информация за състава в билките

Едно от големите предизвикателствата пред билколечението е липсата на категорична и пълна информация за състава на екстрактите.

Химическият състав на билките е различен, а да се доверяваме на хилядолетни вярвания е опано.

За да се отговори на това, новите биологични технологии като фармакогеномика, метаболомика са от решаващо значение за цялостна оценка на фармакологичните качества и безопасност на билките.

Какво представлява билковата медицина ?

Билките, като естествени продукти, показват променливост в химичния си състав.

Културните вярвания за билковата медицина, които идват от хиляди години назад, често казват, че билките са напълно безопастни, но не гарантират ефикасност.

Поставянето на билки с ниски концентрации на активни състваки, води до труден анализ за тяхната безопасност и ефективност.

Традиционното европейско билколечение

В Европа е широко разпросранено билкарство, като голяма причина за това са азиатските лекарства.

Билките се категоризират според активните им съединения и започват от депуративни растения за дерматологични проблеми до диуретични растения за състояния като артрит.

Въпреки , че западната научна медицина е силно развита, гражданите и здравните работници се обръщат често към билковите продукти, без за тях да има балансирана оценка.

Основният въпрос, на който често не се отговаря, се отнася до ефикасността на билките и техните екстракти и е един неразрешен проблем при преценката на техните многобройни предполагаеми ефекти1 . Medical Research Council (MRC) Рамка за разработване и оценка на RCT за комплексни интервенции за подобряване на здравето.accessed on 23rd August 2007)]. April 2000. Available at: http://www.mrc.ac.uk/Utilities/Documentrecord/index.htm?d=MRC003372htt. ( lизточник] върху здравето.

Билкова медицина срещу традиционната медецина

Различията в методологиите за изследване и оценка на традиционната медицина са от съществено значение, с акцент върху билковите лекарства и терапиите, базирани на традиционни лечения.

Билкова медицина срещу традиционната медецина

Билковата медицина се е превърнала в популярна форма за лечение, но е погрешното схващането на много хора, че всички естествени билки са безопасни.

Ето защо има нужда от засилени изследвания за разкриване на потенциални рискове.

Разработва се методика, която трябва да се използва при анализирането на билките и техните ползи.

Авторите препоръчват пет критерия: количество и качество на наличните предварителни данни, които да помогнат при определянето на най-подходящия тип изследване; степен на използване от хората; значение за общественото здраве на лекуваното заболяване; възможност за провеждане на изследването; цена на изследването .

Тази методика е разработена в САЩ от CONSORT и NCCAM 2 Nahin LR, Straus ES. Изследвания в областта на комплементарната и алтернативната медицина: проблеми и потенциал. Br Med J. 2001; 322 :161–4. [ PMC безплатна статия ] [ PubMed ] [ Google Scholar ] 

Връзката ум-тяло в традиционната медицина

Медицината ум-тяло 3Chiappelli F, Prolo P, Rosenblum M, Edgerton M, Cajulis OS. Изследвания, базирани на доказателства в комплементарната и алтернативната медицина II: процесът на изследвания, базирани на доказателства.. Evid Based Complement Alternat Med. 2006;3:3–12. [PMC free article] [PubMed], често смятана за алтернатива на западната медицина, играе решаваща роля в традиционните медицински лечения.

Дълбоко вкоренените културни принципи, свързани с традиционната медицина, допринасят за връзката ум-тяло, като вероятно оказват влияние върху фармакологичната активност чрез подобен на плацебо ефект.

Синергията между традиционното и конвенционалното лечение подчертава значението за оценка на ефикасността с помощта на подобни стандарти.

Оценка на ефикасността на традиционните билкови лекарства

За да се оцени ефикасността и безопасността на традиционните билкови лекарства, трябва да се разгледат няколко основни въпроса.

Оценка на ефикасността на традиционните билкови лекарства

Те включват определяне на конкретното лечение, оценка на неговата съвместимост със съвременните научни протоколи и отчитане на етичните последици.

Възможността за прехвърляне на лечения между държави се счита за по-малко уместна, като фокусът се измества към привеждане в съответствие с основните клинични медицински модели.

Ролята в изявлението на CONSORT

Изявлението на CONSORT за проучвания на билкови лекарства се очертава като жизненоважна парадигма, която трябва да се следва.

С девет от 22 елемента от контролен списък, пригодени за билкови интервенции, той повишава уместността на опитите и осигурява цялостен поглед над ползите и вредите от дадена билка.

Освен това има схема, предложена от експерти, която набляга на фактори като предварителни данни, значение за общественото здраве.

Предизвикателства и съображения

Научните проучвания за билките са изправени пред методологични предизвикателства, включително липсата на плацебо правилни анализи, повишени разходи и необходимостта от по-голяма и по-разнообразна извадка от пациенти.

Тези предизвикателства обаче трябва да се разглеждат не като пречки, а като неразделни компоненти, които допълват констатациите от обяснителните опити.

РТ 4 Съвет за медицински изследвания (MRC) Рамка за разработване и оценка на RCT за комплексни интервенции за подобряване на здравето. [(посетен на 23 август 2007 г.)].at: http://www.mrc.ac.uk/Utilities/Documentrecord/index.htm?d=MRC003372htt. [ статия], със своя акцент върху приложимостта в реалния свят, предоставя доказателства, пряко приложими в клиничната практика, предлагайки по-цялостно картина за ефективността на лечението от билки.

Критерии за подбор и протоколи за лечение с билки

В едно проучване PT участниците трябва да представляват достатъчно голяма извадка от хора, за да се осигури проучването пълно обобщаване.

Критериите за включване на пациенти в проучването трябва да бъдат с различни медицински състояния и такива, приемащи различни лекарства.

Състояния, които често са незадоволително адресирани от конвенционалните лечения, като синдром на раздразнените черва или панически кризи, са подходящи за прагматични изследвания.

Липсата на задължително плацебо в PT е в съответствие с целта за предоставяне на доказателства при вземане на решения в реалния свят.

Предимства и ограничения

Основното предимство на РТ е способността му да генерира доказателства, пряко приложими в клиничната практика.

Трябва обаче да се признаят ограниченията, включително липсата на плацебо.

Вместо да се разглежда като алтернатива на обяснителните изследвания, PT трябва да се разглежда като съществено допълнение, подобряващо цялостната база от доказателства, особено в областта на традиционната медицина.

Химическите съставки на билковите лекарства

Съставът на билковите лекарства остава значително предизвикателство поради присъщата променливост на билките.

Фактори като ботанически видове, хемотипове, използвани растителни части, условия на съхранение и географски фактори допринасят за тази променливост.

Продаваните хранителни добавки, често се различават по своите химически съставки, дори когато са етикетирани като един и същ продукт, което поставя предизвикателства пред постигането на постоянно фармацевтично качество.

Странични ефекти и взаимодействия

Разбирането на потенциалните неблагоприятни ефекти на билковите лекарства е от решаващо значение, тъй като културните възприятия често приемат билките за напълно безопасни.

Въпреки това, съставките на растенията могат да предизвикат алергични реакции, а някои съединения, като салицилови глюкозиди и лактонови сесквитерпени, могат да бъдат канцерогенни.

Освен това, билковите лекарства могат да взаимодействат със синтетичните лекарства, като повлияят на тяхната бионаличност и ефикасност.

Напредък в изследователските технологии

Експериментирането с висока производителност, съчетано с геномни, протеомни и химични данни, предлага мощен инструмент за идентифициране на активни съединения в билкови лекарства.

ДНК микрочипове 5 Chavan P, Joshi K, Patwardhan B. ДНК микрочипове в изследванията на билкови лекарства. Evid. Базирано допълнение. Алтернативен. Med. 2006 г.; 3 :447–57. [ PMC безплатна статия ] [ PubMed ] [ Google Scholar ] с приложения във фармакодинамиката, фармакогеномиката и фармакогнозията позволяват цялостно разбиране на фармакологичните ефекти на природните продукти.

Тези постижения допринасят за стандартизацията и контрола на качеството на билковите лекарства.

Изводи

Широкото използване на билкови лекарства налага задълбочена оценка на техните фармакологични качества и безопасност.

Ако разчитаме само традиция или хилядолетни вярвания в дългосрочен план можем да навредим на много хора.

Както информационните, така и прагматичните проучвания са незаменими, предоставяйки допълваща се информация, която дава широка картина над ползите и безопаснотта на билките.

Прагматичните проучвания, с техния фокус върху ефективността в реалния свят, се очертават като ценен инструмент за прилагане на основани на доказателства практики в областта на комплементарната медицина, улеснявайки по-безпроблемното използване в клинична практика.

Референции:

1. Firenzuoli F, Gori L, Crupi A, Neri D. Флавоноиди: рискове или терапевтични възможности? Recenti Prog Med. 2004;95:345–51. [PubMed] [Google Scholar]

2. Nahin LR, Straus ES. Изследвания в областта на комплементарната и алтернативната медицина: проблеми и потенциал. Br Med J. 2001; 322 :161–4. [ PMC безплатна статия ] [ PubMed ] [ Google Scholar ]

4. Съвет за медицински изследвания (MRC) Рамка за разработване и оценка на RCT за комплексни интервенции за подобряване на здравето. [(посетен на 23 август 2007 г.)].http://www.mrc.ac.uk/Utilities/Documentrecord/index.htm?d=MRC003372htt. [Ref list]

5. Chavan P, Joshi K, Patwardhan B. ДНК микрочипове в изследванията на билкови лекарства. Evid. Базирано допълнение. Алтернативен. Med. 2006 г.; 3 :447–57. [ PMC безплатна статия ] [ PubMed ] [ Google Scholar ] 

Krasimir Dimitrov

Красимир Димитров, е част от екипа на zdraveplus.com и изработва статии въз основа на изследвания и информация на сайтове, като healthline.com, mayoclinic.org и ncbi.nlm.nih.gov
Back to top button