Ползи и рискове от изследването на грипа: Научени проучвания

Като общество и хора, ние ежегодното сме изправени пред предизвикателството на сезонния грип и надвисналия призрак на потенциални пандемии, като вече видяхме такава предизвикана от covid-19.

Необходимостта от интензивни основни и клинични изследвания на грипа става неоспорима.

Въпреки значителните крачки в превенцията и лечението в продължение на десетилетия, остават фундаментални въпроси, особено по отношение на сложните фактори, свързани със смяната на гостоприемника и предаването на вируса.

Историческите цифри довели до смъртни случаи от грип

Вирусът на грип А е стара и безмилостна заплаха както за индивидуалното, така и за глобалното здраве на хората.

Сезонният грип отнема приблизително 500 000 живота по света всяка година, а в България са около 5 000 смъртни случаи. 1 Смъртност по причини и пол в България за 2023 година. НСИ

На места, в които има силна концентрация на животни, особено при птици и прасета, грипните вируси представляват постоянна заплаха, която може да претърпи генетични промени и междувидови промени в генома на вируса.

Катастрофалната грипна пандемия от 1918 г., отнела между 50 и 100 милиона живота в световен мащаб, служи като ярко напомняне за потенциалните смъртни случаи, причинено от тези вируси.

Примери за такава пандемия довела до фатален край на хиляди хора са 1957, 1968 и 2009 2 Morens DM, Taubenberger JK, Fauci AS. N Engl J Med. 2009 г.; 361 :225. [ PMC безплатна статия ] и последната от ковид.

Тъй като вирусите на грип А се развиват непрекъснато, призракът на бъдещи пандемии се очертава да бъде голям.

Поява на вирус H5N1

 Поява на вирус H5N1

През последното десетилетие се появи особено тревожна заплаха под формата на високопатогенен вирус на птичи грип, принадлежащ конкретно към род A и подтип H5N1.

Този вирус се проявява сред пилетата, като понякога заразява хората с тежки последици.

Въпреки усилията, вирусът продължава да съществува и непрекъснато мутира, пораждайки страхове от повишено предаване на и между хората.

Със значителна смъртност от близо 60% 3Световна здравна организация (СЗО) Кумулативен брой потвърдени случаи на птичи грип A (H5N1) при хора, докладвани на СЗО. 2012. www.who.int/influenza/human_animal_interface/H5N1_cumulative_table_archives/en/index.html , потенциалът за опустошителна пандемия от него е голям.

Разкриване на еволюционния път на H5N1

  Изследванията на пандемичния грип са насочени към разбиране и прогнозиране на това как вирусите се развиват в опасни фенотипове в дивата природа.

  Ключовите въпроси са около потенциалните мутации или прегрупиране, които могат да направят високопатогенни вируси като H5N1 лесно преносими сред хората.

  Изчисляванети на вероятността от подобни събития, идентифицирането на генетични сигнатури за наблюдение, оценката на човешката патогенност и оценката на ефективността на съществуващите антивирусни лекарства и ваксини са критично важни за нас хората.

  Изследвания на NIH върху пандемичния грип

  Признавайки важността на този грип, Националният институт по здравеопазване (NIH) засили изследванията си върху пандемичния грип, като се фокусира върху подобрени мерки за противодействие, включително универсална ваксина срещу грип.

  Едновременно с това учените, подкрепяни от NIH, задълбочат проучванията за патогенезата и предаването на H5N1 и други грипни вируси при нечовекоподобни бозайници, предоставяйки информация за потенциалните рискове при хората.

  Безпрецедентен спор и противоречия по темата

  Неотдавнашни проучвания, финансирани от NIH за предаването и патогенезата на H5N1 при порове, предизвикаха безпрецедентни противоречия, повдигайки въпроси относно етичните последици от подобни изследвания.

  Дебатът се върти около потенциалния характер на това изследване с двойна употреба, където резултатите могат да бъдат приложени неправилно за вредни цели, умишлено или случайно.

  Дилемата DURC

  Изследванията, включващи умишлено манипулиране на вируси, известни като изследвания с двойна употреба, крият присъщи рискове.

  Има две тревожни изследвания с двойна употреба (DURC) 4 Herfst S, et al. Наука. 2012 г.; 336 :1534. [ PMC безплатна статия ] [ PubMed ] 5 при грип, особено по отношение на повишената трансмисивност на вирусите H5N1, е чувствителна тема.

  Решението за публикуване на резултатите от изследването се превръща в деликатен баланс между ползите за общественото здраве и потенциалните рискове за сигурността.

  Правителствен надзор и политика

  Признавайки предизвикателствата, правителството на САЩ, ръководено от Националния научен консултативен съвет за биосигурност (NSABB), подчертава важността на публикуването на ключови изследвания за общественото здраве, като същевременно прилага строг надзор.

  Наскоро обявената Правителствена политика на САЩ за надзор на такива изследвания с двойна употреба в областта на науките минава през оценка на рисковете и ползите в случай на публикуване.

  Интензивният дебат относно проучванията за H5N1 осветли значителни пропуски в нашето разбиране за грипа, особено по отношение на екстраполацията на данни.

  Това подчертава необходимостта от стратегически подход за определяне на пропуски в изследванията, насърчаване на наблюдение в реално време/

  Включване на гражданското общество

  Неотдавнашните противоречия подчертават важността от включването на гражданското общество в диалога около изследванията на грипа, особено в случаи на потенциални последици за двойна употреба. Прозрачен и открит подход към вземането на решения, е от решаващо значение за човечеството.

  Референции:

  Krasimir Dimitrov

  Красимир Димитров, е част от екипа на zdraveplus.com и изработва статии въз основа на изследвания и информация на сайтове, като healthline.com, mayoclinic.org и ncbi.nlm.nih.gov
  Back to top button