Витамин А: Действие, Източници, Ползи: анализ на 43 проучвания

Витамин А, е от най-важата група микроелементи, която играе ключова роля в поддържането на различни физиологични функции в човешкото тяло.

Създадохме тази изчерпателна статия, която се бази на над 43 медициски научни проучвания направени през последните години за ползите и действието на Витамин А върху тялото на човек.

Ще отоговорим на най-важните въпроси, които може би имате. а именно: Какво представлява витамин А, какви са научно доказаните ползи за здравето ни, Как се пие витамин А, в какви форми се продав и още.

Какво представлява Витамин А?

Витамин А, е от групата мастноразтворими ретиноиди, като е от от основните хранителни вещества, които действат положително в различни области на човешкото здраве 1Blaner WS. Витамин А и провитамин А каротеноиди. В: Marriott BP, Birt DF, Stallings VA, Yates AA, eds. Представяне на знания в областта на храненето. 11-то изд. Кеймбридж, Масачузетс: Wiley-Blackwell; 2020:73-91.

Обхващайки предимно ретинол и ретинилови естери, този микроелемент играе основна роля в имунната функция, клетъчната комуникация, растежа и развитието и репродуктивните процеси.

Този мастноразтворим витамин съществува както в животински, така и в растителни съединения, известни като ретиноиди.

Тези съединения, характеризиращи се с ненаситена структура на изопреноидна верига и имат близки физикохимични свойства,като допринасят за правилното функциониране на човешкия организъм.

Структура на витамин А и ретиноиди

Структурата на витамин А и ретиноидите

Структурата на витамин А и различните му форми, включително ретинол, ретинал и ретиноева киселина, позволява лесно да се натрупват в тялото, особено в черния дроб и мастната тъкан.

Това представлява, от една страна, предимство, тъй като временното лишаване от прием на витамин А не е свързано с клинични симптоми , но от друга страна може да се появи натрупване с последваща токсичност.

Източници и класификация на ретиноиди

Витаминът може да бъде осигурен с храната или чрез продукти от животински произход под формата на витамин А (ретинол и негови близки производни) или като провитамин А (каротеноиди) от зеленчуци 2D’Ambrosio DN, Clugston RD, Blaner WS Метаболизъм на витамин А: Актуализация. хранителни вещества. 2011 г.; 3 :63-103. doi: 10.3390/nu3010063. [ PMC  ] [ PubMed ].

Естествени срещу синтетични ретиноиди

Витамин А може да бъде придобит чрез продукти на животинска основа под формата на ретинол или провитамин А от зеленчуци.

Натрупването на тези мастноразтворими съединения в тялото, особено в черния дроб и мастната тъкан, създава както предимства, така и потенциални рискове от токсичност.

Синтетичните производни, класифицирани в четири поколения, са създадени за различни клинични приложения, като допълнително подобряват гъвкавостта на ретиноидите.

Ролята на каротеноидите като провитамин А

Каротеноидите, съединенията на провитамин А, открити в плодовете и зеленчуците, доставят нужното количество витамин А на тялото.

Каротеноиди включват β-каротин, α-каротин, лутеин, ликопен и криптоксантин.

Въпреки че са известни със своята антиоксидантна активност, не всички каротеноиди могат да се превърнат във витамин А в човешкото тяло.

Източници на витамин А от храната

Източници на витамин А от храната

Човешкото тяло разчита на външни източници на витамин А, тъй като не може да произвежда витамина вътрешно.

Съществуват два основни източника: предварително образуван витамин А от храни на животинска основа и провитамин А каротеноиди от зеленчуци.

Известни са повече от 50 провитамин А каротеноиди, като β-каротинът, α-каротинът и β-криптоксантинът са най-значимите участници в храната.

Източниците на тези каротеноиди, са червени и оранжеви зеленчуци, цитрусови плодове и специфични билки, помага при оптимизиране на хранителния избор за прием на витамин А 3Beltrán-de-Miguel B., Estévez-Santiago R., Olmedilla-Alonso B. Оценка на хранителния прием на витамин А (ретинол, α-каротин, β-каротин, β-криптоксантин) и неговите източници в Националното проучване на Диетичен прием в Испания (2009–2010) Int. J. Food Sci. Nutr. 2015 г.; 66 :706-712. doi: 10.3109/09637486.2015.1077787. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ] .

Храни с животиски произход с високи дози на витамин А

Храните от животински произход, включително мляко, млечни продукти, месо и яйца, осигуряват предварително образуван витамин А под формата на ретинол.

Колкото по-високо е съдържанието на мазнини в млякото, толкова по-високо е съдържанието на ретинол

Един от най-богатите източници на витамин А е черният дроб на различни животни и птици, който съдържа десетки милиграма ретинол и неговите естери на 100 g.

 Разликите между видовете животни са значително по-изразени, отколкото при млякото. 

Стойностите, открити в отделните проучвания, варират значително, но най-високото съдържание на витамин А в черния дроб обикновено се отчита при прасета 4Majchrzak D., Fabian E., Elmadfa I. Съдържание на витамин А (ретинол и ретинил естери) в черния дроб на различни животни. Food Chem. 2006 г.; 98 :704-710. doi: 10.1016/j.foodchem.2005.06.035. [ CrossRef ] [ Google Scholar ].

Ползи за здравето, доказани с научни проучвания

Витамин А, важен мастноразтворим ретиноид, които помага за множество физиологични процеси благодарение на различните си биологично активни форми.

Ползи за здравето, доказани с научни проучвания

Влиянието на ретиноидите се простира в спектър от физиологични процеси, както е показано на фигура 4.

От зрението и клетъчния растеж до функционирането на имунната система и развитието на костите

Помага за зрението

Витамин А играе централна роля в ретината, като допринася за образуването на родопсин, ключовият пигмент, отговорен за възприятието на светлината  5von Lintig J. Метаболизъм на каротеноиди и ретиноиди, свързани със зрението. J. Biol. Chem. 2012 г.; 287 :1627-1634. doi: 10.1074/jbc.R111.303990. [ PMC безплатна статия ] [ PubMed ]  .

Активното производно, 11-цис-ретинал, е решаващ компонент в сложния процес на предаване на оптични възприятия към мозъка.

Дефицитът на ретинол може да доведе до нощна слепота, състояние, известно като никталопия, което подчертава жизненоважната роля на витамин А за поддържане на оптимално зрение .

Помага за геннната регулация

Влиянието на витамин А достига до генната регулация, чрез взаимодействието му с ядрените рецептори (NR).

Ретиноид-взаимодействащите семейства RAR и RXR, заедно със семейството ROR, служат като ключови играчи в медиирането на геномни и негеномни функции 6di Masi A., De Marinis E., Ascenzi P., Marino M. Ядрени рецептори CAR и PXR: Молекулярни, функционални и биомедицински аспекти. Mol. Aspects Med. 2009 г.; 30 :297-343. doi: 10.1016/j.mam.2009.04.002. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ].

Взаимодействието между ATRA и тези рецептори влияе върху клетъчната диференциация, развитието на тъканите и имунните отговори.

Витамин А и рак: сложна връзка

Сложната връзка между витамин А и рака заинтригува изследователите, разкривайки много нова информация по темата.

Ролята на ретиноидите при рака е в центъра на много изследвания. Въпреки това не е ясно установена убедителна връзка. 

Известно е, че ретиноидите насърчават клетъчния растеж и развитието на тъканите чрез тяхното взаимодействие с NRs. 

Ето защо някои проучвания предполагат, че ретиноидите могат да се считат за съединения, насърчаващи рака. 

Тук идват и разногласияа по темата, защото има проучване, което съобщава за дефицит на витамин А, е фактор за развитието на рак 7Доусън М. И. Значението на витамин А в храненето. Curr. Pharm. Дес. 2000 г.; 6 :311–325. doi: 10.2174/1381612003401190. [ PubMed ] [ CrossRef ]  . 

Освен това се предполага, че ретинолът също участва в регулирането на клетъчния растеж. ATRA, използван при лечение на остра промиелоцитна левкемия, насърчава клетъчната диференциация чрез активиране на транскрипционни фактори. 

Витамин А: имунитет и възпаление

Витамин А се очертава като ключов играч за имунната система, оказвайки влияние върху регулаторната пролиферация и диференциация на Т клетки.

Чрез модулиране на нивата на интерлевкин-2 (IL-2), витамин А помага за предотвратяването на автоимунни реакции.

Въпреки това, ролята на ретиноидите при възпаление остава парадоксална, като проучванията предполагат както инхибиторни, така и засилващи ефекти.

Сложният отговор на имунната система към инфекции, особено в контекста на дефицит на витамин А, подчертава критичната му роля за поддържане на балансирана имунна система

Последици от дефицит на витамин А

Неадекватният прием на витамин А може да доведе до хиповитаминоза, причинявайки редица здравословни проблеми.

Влошаване на зрението, нарушена имунна функция и нарушен растеж са сред последствията от дефицита на витамин А.

Проучването на тези резултати подчертава критичното значение на поддържането на достатъчни нива на витамин А за цялостното благосъстояние.

Фармакологични съображения

Човешкият организъм ефективно метаболизира естествените форми на витамин А и провитамин А в биологично активни съединения.

Този метаболитен път, включващ превръщането на каротеноидите в ретинол и неговите производни, подчертава сложните процеси, управляващи използването на витамин А.

Освен това, разработването на синтетични ретиноиди за фармакологични цели разширява потенциалните приложения на тези съединения при лечение на различни заболявания.

Потенциална токсичност

Докато натрупването на витамин А в тялото е полезно за предотвратяване на клинични симптоми по време на краткотрайна депривация, продължителното натрупване може да доведе до токсичност.

Разбирането на потенциалните рискове от предозиране на витамин А е от решаващо значение за поддържане на балансиран прием.

Съвременните аналитични методи за откриване на витамин А в реални проби играят основна роля в оценката на индивидуалния статус на витамин А и предотвратяването на нежелани ефекти.

🤓 zdraveplus.com има строга Редакционна политика и разчита на рецензирани научни проучвания, академични изследователски институции и медицински асоциации при създаването на всяка една своя статия.

  1. Blaner WS. Витамин А и провитамин А каротеноиди. В: Marriott BP, Birt DF, Stallings VA, Yates AA, eds. Представяне на знания в областта на храненето. 11-то изд. Кеймбридж, Масачузетс: Wiley-Blackwell; 2020:73-91.
  2. D’Ambrosio DN, Clugston RD, Blaner WS Метаболизъм на витамин А: Актуализация. хранителни вещества. 2011 г.; 3 :63-103. doi: 10.3390/nu3010063. [ PMC  ] [ PubMed ] 
  3. Beltrán-de-Miguel B., Estévez-Santiago R., Olmedilla-Alonso B. Оценка на хранителния прием на витамин А (ретинол, α-каротин, β-каротин, β-криптоксантин) и неговите източници в Националното проучване на Диетичен прием в Испания (2009–2010) Int. J. Food Sci. Nutr. 2015 г.; 66 :706-712. doi: 10.3109/09637486.2015.1077787. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]
  4. Majchrzak D., Fabian E., Elmadfa I. Съдържание на витамин А (ретинол и ретинил естери) в черния дроб на различни животни. Food Chem. 2006 г.; 98 :704-710. doi: 10.1016/j.foodchem.2005.06.035. [ CrossRef ] [ Google Scholar ]
  5. von Lintig J. Метаболизъм на каротеноиди и ретиноиди, свързани със зрението. J. Biol. Chem. 2012 г.; 287 :1627-1634. doi: 10.1074/jbc.R111.303990. [ PMC безплатна статия ] [ PubMed ]
  6. di Masi A., De Marinis E., Ascenzi P., Marino M. Ядрени рецептори CAR и PXR: Молекулярни, функционални и биомедицински аспекти. Mol. Aspects Med. 2009 г.; 30 :297-343. doi: 10.1016/j.mam.2009.04.002. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]
  7. Доусън М. И. Значението на витамин А в храненето. Curr. Pharm. Дес. 2000 г.; 6 :311–325. doi: 10.2174/1381612003401190. [ PubMed ] [ CrossRef ]

Krasimir Dimitrov

Красимир Димитров, е част от екипа на zdraveplus.com и изработва статии въз основа на изследвания и информация на сайтове, като healthline.com, mayoclinic.org и ncbi.nlm.nih.gov
Back to top button