Контакт:

Защо да ни пишете:

Zdraveplus.com създава уникално съдържание, базирано на научни проучвания: Свържете се с нас, ако имате въпроси, ако имате препоръки за информацията в някоя статия или просто с цел реклама: zdravepluss@gmail.com

1

Над 800 статии на тема здраве

Всички те, подкрепени от научни проучвания
2

Най-подробният здравен хъб:

Хъб, в който лесно се открива цялата информация за дадено заболяване.
Image
3

Над 8000 уникални потребители

Всеки ден, zdraveplus.com е посещаван от над 8000 човека.
4

Цел

Целта на екипа ни е, zdraveplus.com да се превърне в най-големият здравен сайт в България

                                                                          Пишни ни: zdravepluss@gmail.com

[no_toc]

Back to top button