Изследвания на билкова медицина и глобално здраве: етичен анализ

В непрекъснато развиващия се пазар на лекарства и добавки правителства, международни агенции и корпорации насочват все повече внимание и пари за изследвания върхи билки и употребата им.

Тази статия се задълбочава в етичните предизвикателства пред тази област, като се фокусира върху полрзите от тях, научна валидност и съотношение риск-полза при употребата на билки.

Традиционните билкови лекарства: глобален феномен

Традиционните билкови лекарства, получени от естествено срещащи се растителни вещества с минимална обработка, са неразделна част от лечебни практики в много държави.

От стратегическата употреба на билките в Китай по време на епидемията от SARS до зависимостта на Африка от билкови лекарства, тези вещества имат богата история и употреба.

Осемдесет процента 1. ТОРС. клинични изпитвания за лечение с помощта на комбинация от традиционна китайска медицина и западна медицина Женева: СЗО; 2003. стр. 53-61. [ Google Scholar ] [ Списък с референции ] от африканското население използва някаква форма на традиционна билкова медицина, а световният пазар на билкови добавки е над 80 млр. долара.

Световно значение

Както казахме, 80% процента от африканското население използват традиционната билкова медицина, което подчертава нейната съществена роля в здравеопазването.

Глобалният пазар на тези лекарства се доближава до изумителните 60 милиарда щатски долара годишно. С инвестиции от Китай, Индия, Нигерия, САЩ и СЗО изследванията на традиционната билкова медицина набират все по-голяма скорост.


Проблемът с финансирането за изследвания

Тъй като публичното финансиране и важността на международните изследвания в областта на традиционната билкова медицина нарастват, възниква належаща необходимост от подробен анализ на етичните въпроси.

За разлика от конвенционалното разработване на лекарства, това изследване поставя уникални етични въпроси, които изискват проучване.

Етична рамка, очертана по-рано от Emanuel et al. и преработен за международни изследвания 2 Emanuel EJ, Wendler D, Killen J, Grady C. Какво прави клиничните изследвания в развиващите се страни етични? Критериите на етичните изследвания. J Infect Dis. 2004 г.; 189 :930–7. doi: 10.1086/381709. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]предлага полезна отправна точка за размисъл относно етиката на международните изследвания на традиционната билкова медицина.

Въпреки нарастващия интерес, оскъдните проучвания са главният проблем за доказване на ползите от традиционната билкова медицина.

Създадена е рмака за изледвания, която запълва тази празнота, като прилага практическа, всеобхватна етична рамка към международните усилия в тази област.


Има примери защо е нужно това, като случай в Афркика, в който правителствена агенция на развита страна провежда изпитание за лечение на ХИВ в Африка, като се фокусира върху Африканското цвете – традиционно билково лекарство с десетилетия употреба за симптоми, свързани с ХИВ.

В някой от резултатите се вижда, че то води до чернодробна токсичност при много високи дози.

В резултат на това лидери на много държави в Африка, желаят да се направи контролирано проучване (RCT) на Африканското цвете, за да тества ефикасността му като нова допълнителна терапия за забавяне на прогресията към СПИН

Оценка на етичната рамка

Този случай илюстрира предизвикателните етични въпроси, които възникват в международните изследователски проучвания.

Етичната рамка, очертана от Emanuel et al. и адаптирана за международни изследвания, се превръща във водещ начин за оценката на социалната стойност, научната валидност и съотношението риск-полза при упоребата на билки.

Научна валидност

Ефикасността на традиционните билкови лекарства често се обсъжда, като стандартите за доказване варират в различните страни.

Ето защо стават все поважни, неща като значението на научната валидност, установяване на критерии за включване и изключване на пациети, използване на подходящи мерки за резултати и определяне на подходящ дизайн на изследване.

Балансиране на рисковете и ползите

Благоприятното съотношение риск-ползи е деликатно равновесие в международните изследвания на билковата медицина.

В заключение, етичните предизвикателства в международните изследвания на традиционната билкова медицина са сложни, но преодолими.

Партньорствата за сътрудничество, демократичното обсъждане и стратегическите инвестиции в мониторинга на безопасността проправят пътя за етично обосновани изследвания.

Значението на научната валидност

В областта на международното съвместно изследване на билковото лечение, осигуряването на научна валидност има доста предизвикателства.

Това обхваща различни аспекти, включително дефиниране на самия термин, установяване на стабилни критерии за включване и изключване, избор на подходящи мерки за резултат и определяне на най-подходящия дизайн на изследването.

Етични съображения в изследванията

Решаването на проблеми, като пристрастност на публикациите, конфликти на интереси и регистри на клинични изпитвания стават ключови.

Междукултурните различия при дефинирането на валидно проучване усложняват тези предизвикателства, подчертавайки необходимостта от ясни споразумения относно стандартите за научно поведение, финансово оповестяване, регистрация на изпитване и цялостно докладване.

Изследователите все повече се на мение 3Ръководство за проектиране на клинични изпитвания на CAM терапии: определяне на дозовите диапазони Национален център за допълнителна и алтернативна медицина; 2003. Достъпно от: www.nccam.nih.gov/research/policies/guideonct.htm [достъп на 1 ноември 2006 г.]. [ Списък с референти ], че е важно да се създаде рационална основа за дозиране и стандартизиране на биологично активни съединения, преди да се проведат широкомащабни опити за лечение.

Заключение:

В заключение, докато научната валидност на проучванията, остава крайъгълен камък в изследванията на билковата медицина, откриването и решаването на специфичните предизвикателства в тази област е от съществено значение.

Често задавани въпроси
Как се различават изследванията на традиционната билкова медицина от разработването на конвенционални лекарства?

Изследванията на традиционната билкова медицина поставят уникални етични въпроси, които не се срещат при разработването на конвенционални лекарства, изискващи индивидуален подход.


Защо определянето на социалната стойност на изследванията в традиционната билкова медицина е предизвикателство?

Различните заинтересовани страни възприемат социалната стойност по различен начин, което води до усложнения, които изискват съвместни решения.


Каква роля играят партньорствата за сътрудничество при разрешаването на етичните предизвикателства?

Партньорствата за сътрудничество, включително демократичното обсъждане, осигуряват контекст и процес за ефективно справяне с етичните предизвикателства.


Как може да се гарантира научната валидност на традиционните билкови лекарства в международни изследвания?

Обучение в големи групи на изследователи и инвестирането в инфраструктура за наблюдение на безопасността са ключови за осигуряване на научна валидност.

Референции:

1. ТОРС. клинични изпитвания за лечение с помощта на комбинация от традиционна китайска медицина и западна медицина Женева: СЗО; 2003. стр. 53-61. [ Google Scholar ] [ Списък с референции ]

2. Emanuel EJ, Wendler D, Killen J, Grady C. Какво прави клиничните изследвания в развиващите се страни етични? Критериите на етичните изследвания. J Infect Dis. 2004 г.; 189 :930–7. doi: 10.1086/381709. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]

3. Ръководство за проектиране на клинични изпитвания на CAM терапии: определяне на дозовите диапазони Национален център за допълнителна и алтернативна медицина; 2003. Достъпно от: www.nccam.nih.gov/research/policies/guideonct.htm [достъп на 1 ноември 2006 г.]. [ Списък с референти ]

Krasimir Dimitrov

Красимир Димитров, е част от екипа на zdraveplus.com и изработва статии въз основа на изследвания и информация на сайтове, като healthline.com, mayoclinic.org и ncbi.nlm.nih.gov
Back to top button