Начин на живот и психично здраве 1 година след COVID-19

Научно проучване от 02 декември 2021 г.

Това научно проучване, анализира промените 1 година след COVID-19. Насочено е за изследване на промените настъпили в начина ни на живот.

В проучването са комбинирани биометрични данни от авторите на това изследване , както и данни от проучвания на други автори, обхващащи пролетта на 2019 г. до пролетта на 2021 г. (N = 1179)

Обобщението на резултатите, показва, че пандемията има трайно въздействие върху физическата активност и психичното здраве на хората. 

Една година след пандемията, изминалите стъпки на ден са около 6300 в сравнение с около 9800 на ден преди пандемията, което е спад от 35%. 

Почти половината от участниците са били изложени на риск от клинична депресия в сравнение с малко над една трета преди пандемията, което е увеличение от 36%.

Влияние на Covid-19 върху начина на живот

Пандемията от COVID-19 доведе до безпрецедентни промени в начина ни живот.

 В началото на извънредната ситуация и всички мерки, внезапно промениха начина, по който хората взаимодействаха, работеха и посещаваха училище, нарушавайки старите навици и оформяйки нови. 

В това проучване са използвани огромен набор от данни, свързващ биометрични данни и данни от проучвания сред младите възрастни, както и анализи на здравни заведения.

Документирани са големи смущения във физическата активност, съня, социалните взаимодействия и времето, което прекарваме на екрана от началото на пандемията през пролетта на 2020 г.

Тези промени в начина на живот идват заедно с големия спад в умствените способности , със значително увеличаване на дела на младите хора, изложени на риск от клинична депресия.

Разбирането тези въздействията, които оказа COVID – 19 върху начина на живот и психическото здраве е от решаващо значение за политиката, която води всяка една страна.

Етапи на проучването

В проучването са сравнени пет групи от студенти в университета в Питсбърг от пролетта на 2019 г. до пролетта на 2021 г. (N = 1179). 

Средната възраст в тази извадка е 19 години, като 95% от извадката е под 23 години.

Всяка група е в различно проучване, което събира биометрични данни чрез преносими устройства (Fitbits), както и са направени срещи за измерване на психическото здраве на групите.

Нарушения в начина на живот

Фигура 1 показва средната дневна физическа активност и сън през семестъра за всяка кохорта за всички индивиди с данни от Fitbit (n = 1150). 

Преди пандемията дневните стъпки са средно около 9800 стъпки на ден в изследваната група.

 През март 2020 г. стъпките рязко намаляха до около 4600 стъпки на ден до края на мандата. 

След края на семестъра стъпките се повишиха леко до 6300 стъпки на ден през май – юли 2020 г. Средните дневни стъпки леко се увеличиха през есента на 2020 г. до 6900 на ден.

графика показваща намалена физическа активност след началото нa Covid-19
Графиката показва, значително намаляване на изминатите крачки, след началото на covid-19

През пролетта на 2021 г. стъпките се върнаха към нивата от пролетта на 2020 г. средно около 6400 на ден. 

Откриваме подобен модел за дневно активно (незаседнало) време, което е средно около 4,3 часа преди пандемията, спадна до 2,9 часа на ден в началото на пандемията, възстанови се през май 2020 г. до 3,6 часа на ден и остана при 3,6 и 3,7 часа на ден съответно през есента на 2020 г. и пролетта на 2021 г. 

Всички разлики преди и след пандемията за стъпки и физическа активност са значителни и имат значение за здравето ни< 0,001стр<0,001ниво (вижте SI за обсъждане на оценката на разликите). 

Подобни данни се показват и в друго проучване – за времето прекарано пред екран.

Оказва, се че хората започват да прекарват все повече време пред екраните, което увеличава излагането със синя светлина.

Въздействие на Covid-19 върху психичното здраве

Въздействие на Covid-19 върху психичното здраве

Използвайки CES-D резултат , проучването оценява, че една година след пандемията около 42-56% от участниците са били изложени на риск от клинична депресия.

Средните проценти е бил 47% през пролетта на 2021 г. в сравнение с около 35% от участниците преди пандемията, увеличение от 34% (p < 0,001).

Подобно на физическата активност, тук не се виждат доказателства за подобрения в психичното благополучие през пролетта на 2021 г.

Те откриват голям спад в психичното здраве в началото на пандемията с възстановяване в някои показатели на благосъстоянието. Открива се, че влошаването на психичното здраве продължава сред младите хора, като те особено уязвимо население.

Заключение на проучването

В този документ проучването показва, че някои от първоначалните смущения в начина на живот и психичното здраве, документирани в началото на пандемията, продължават през пролетта на 2021 г.

По-специално, тези ефекти леко спадат през пролетта на 2021 г., когато ваксините започнаха да стават по-широко достъпни,

Смъртните случаи, свързани с COVID-19, намаляха и правителствата започнаха облекчаване на ограниченията.

 Тъй като обществото се връща към нормалността, изследователите, политиците и експертите по обществено здраве трябва да имат предвид тези дълготрайни последици от пандемията, които застрашават дългосрочното физическо и психическо здраве.

 Разработването на интервенции за намаляване на заседналите навици и подобряване на благосъстоянието ще бъде от решаващо значение за защита на физическото и психическото здраве на младите хора.

🤓 zdraveplus.com има строга Редакционна политика и разчита на рецензирани научни проучвания, академични изследователски институции и медицински асоциации при създаването на всяка една своя статия.

Проучването е направено от Paolo Nicola BarbieriOsea GiuntellaSilvia Saccardo

Krasimir Dimitrov

Красимир Димитров, е част от екипа на zdraveplus.com и изработва статии въз основа на изследвания и информация на сайтове, като healthline.com, mayoclinic.org и ncbi.nlm.nih.gov
Back to top button