Вирусологична оценка на хоспитализирани пациенти с COVID 19

Научно проучване от: 01 април 2020 г

Вирусологичното тестване е извършено от 2 лаборатории, които са използвали едни и същи стандарти за PCR с обратна транскрипция (RT–PCR) и изолиране на вируса, като и двете лаборатории показват подобни заключения по време на проучването.

Вирусен товар, отговор на антителата и клиничен ход на заболяването

Средното натоварване с вирусна РНК е 6,76 × 10 5 копия на цял тампон (тест, чрез тампон в носът) до ден 5, а максималното натоварване е 7,11 × 10 8 копия на тампон.

По време на проучването се прави ежедневен анализ на храчките, фарингеалните тампони и изпражненията.

В първите дни на заболяването има много високи нива на концентрациите на вирусна РНК.

Вирусният товар в храчките намаляват по-бавно, с пик през първата седмица на симптомите при трима от осем пациенти.

При много пациенти концентрацията на вирусна РНК в изпражненията изглежда отразява хода на храчките.

Силата на симптомите започва да намалява през първата седмица, но вирусната РНК остава откриваема в тампоните от гърлото и през втората седмица.

Дори и след изчезването на последните симптоми, вирусният товар остава положителни в продължение на три седмици при шест от деветте пациенти.

 Вирусният товар също се различава значително между SARS и COVID-19. За SARS са били необходими 7 до 10 дни след появата на симптомите, докато се достигнат пикови концентрации на РНК (до 5 × 10 5 копия на тампон).

Пробите от тампони, взети след ден 5, имат среден вирусен товар от 3,44 × 10 5копия на тампон и процент на откриване от 39,93%. 

В настоящото проучване пиковите концентрации са били достигнати преди 5-ия ден и са били 1000 пъти по-високи от концентрацията след 7-ми ден.

Продължителното отделяне на вируси в храчките е от значение не само за контрола на инфекциите в болниците, но и за бързото оздравяване.

Изолиране на вируси

Изолирането на вируса беше извършено в две лаборатории върху клетки Vero E6. Накратко, 100 μl суспендирана, изчистена и филтрирана клинична проба се смесват с равен обем среда за клетъчна култура. Супернатантът се събира след 0, 1, 3 и 5 дни и се използва в RT-PCR анализ.

Клинични проби и преобразуване на вирусен товар

Взети са проби от храчки и изпражнения и са изпратени в естествени условия. Тампоните от оро- и назофарингеално гърло се съхраняват в 3 ml вирусна транспортна среда. Вирусните натоварвания в пробите от храчки се прогнозират до РНК копия на ml, в пробите от изпражнения до копия на g и в тампони от гърлото до копия на 3 ml, като се приема, че всички компоненти на пробата са суспендирани в 3 ml вирусна транспортна среда.

🤓 zdraveplus.com има строга Редакционна политика и разчита на рецензирани научни проучвания, академични изследователски институции и медицински асоциации при създаването на всяка една своя статия.

Автори на проучването: Roman WölfelVictor M. CormanWolfgang Guggemos

Krasimir Dimitrov

Красимир Димитров, е част от екипа на zdraveplus.com и изработва статии въз основа на изследвания и информация на сайтове, като healthline.com, mayoclinic.org и ncbi.nlm.nih.gov
Back to top button